[DIGITAL SAT]: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ “STAGE-ADAPTIVE”

Cùng HOLA tìm hiểu rõ hơn về cách thức ra đề và chấm điểm của bài dSAT 2023 nhé! Tính năng điều chỉnh (adaptive) của bài dSAT giúp thu gọn bài thi hơn nhiều so với SAT giấy.Khi học sinh kết nối app Bluebook với internet và bắt đầu làm bài kiểm tra, ứng dụng […]